Bahasa Melayu eksklusif untuk calon SPM

Bahasa Melayu -LATIH TUBI MENJELANG SPM SOALAN 3 (a)

LATIH TUBI MENJELANG SPM SOALAN 3 (a) – membina ayat -Tulis satu ayat bagi setiap perkataan  menunjukkan  anda faham  maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas
LATIH TUBI MENJELANG SPM
SOALAN 3 (a) – MEMBINA AYAT
PRAKTIS 1 Tulis satu ayat bagi setiap perkataan  menunjukkan  anda faham  maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i)seniman (ii) budiman (iii) hartawan (iv) karyawan (v) peragawati (vi) olahragawati [6 markah]
PRAKTIS 2 Tulis satu ayat bagi perkataan untuk menunjukkan bahawa anda faham maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i)nama  (ii) bernama (iii) ternama (iv) menamakan (v) kenamaan (vi) penamaan [6 markah]
PRAKTIS 3 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata menunjukkan anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) reda – redah  (ii) paras - parau (iii) kerat - kelat [6 markah]
PRAKTIS 4 Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i)menjahit (ii) menyulam (iii) mengait (iv) menganyam (v) memilin (vi) menyirat [6 markah]
PRAKTIS 5 Tulis dua ayat bagi setiap kata untuk menunjukkan  anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, menggunakan frasa itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i)gamat (ii) diam (iii) bidang [6 markah]
PRAKTIS 6 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan  menunjukkan bahawa anda faham  maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) bekalan (ii) pembekal (iii) membekalkan (iv) menaiki (v) kenaikan (vi) penaikan [6 markah]
PRAKTIS 7 Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, menggunakan perkataan sebagai peribahasa dan nama khas.
(i) memelihara (ii) memulihara (iii) menambah (iv) menambak (v) menjirus (vi) menjurus [6 markah]
PRAKTIS 8 Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menamhahkan imbuhan ,menggunakan perkataan ini sebagai peribahasa atau nama khas.
 (i) lukis (ii) melukis (iii) melukiskan (iv) terlukis (v) lukisan (vi) pelukisan [6 markah]
 PRAKTIS 9 Tulis dua ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) berat (ii) haus (iii) gugur [6 markah]
 PRAKTIS 10 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak holeh menambahkan imbuhan, menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) tembok - tembuk (ii) telur - telor (iii) tempoh - tempuh [6 markah]
PRAKTIS 11 Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
 (i) mabuk laut (ii) lipat ganda (iii) pindah tangan (iv) tahan lasak (v) harga borong (vi) sumpah seranah [6 markah]
 PRAKTIS 12 Tulis satu ayat bagi setiap kata dalam pasangan kata di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) laga - melagakan (ii) kabur - mengaburkan (iii) diam - mendiamkan [6 markah]
PRAKTIS 13 Tulis dua ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
(i) hangat (ii) genting (iii) gugur [6 markah]
PRAKTIS 14 Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan  menggunakan perkataan itu sehagai peribahasa atau nama khas.
(i) menggulai (ii) menumis (iii) menggoreng (iv) menyiang (v) memotong (vi) mencantas [6 markah]
PRAKTIS 15 Tulis satu ayat bagi setiap perkataan  menunjukkan bahawa anda faham maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) setempat (ii) bertempat (iii) menempatkan (iv) lurus (v) berselurus (vi) melurus [6 markah]
PRAKTIS 16 Tulis satu ayat bagi setiap pasangan perkataan menunjukkan anda faham maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukar imbuhan,menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) dapat - bersependapat (ii) prihatin - keprihatinan (iii) sejuk - kesejukan [6 markah]
 PRAKTIS 17 Tulis satu ayat bagi setiap perkataan untuk menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan,menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) abadi (ii) akhlak (iii) iltizam (iv) istirahat (v) syumul (vi) zuriat [6 markah]
PRAKTIS 18 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata majmuk menunjukkan  anda faham maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan kata majmuk itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) ambil alih (ii) daya usaha (iii) campur tangan (iv) lipat ganda (v) latih tubi (vi) luar biasa [6 markah]
PRAKTIS 19 Tulis satu ayat bagi setiap perkataan supaya jelas menunjukkan anda faham  maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) menjahit (ii) menyulam (iii) menekat (iv) memangkas (v) mencantas (vi) memotong [6 markah]
PRAKTIS 20 Tulis satu ayat bagi setiap perkataan menunjukkan bahawa anda faham  maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) kehampaan (ii) kesukaran (ii) kelalaian (iv) kebejatan (v) kemaslahatan (vi) kepincangan [6 markah]


Tiada ulasan:

Catat Komen

Jangan Tiru