Bahasa Melayu eksklusif untuk calon SPM

Ahad, 3 November 2019

KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 PERCUBAAN SPM 2019 Karangan bahagian B

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2019  BAHASA MELAYU KERTAS 1
SELANGOR
SOALAN 1:Penggunaan media sosial telah menguasai kehidupan sebahagian besar remaja masa ini walaupun mereka mengetahui terdapat banyak keburukan daripada kebaikan. Sebagai seorang remaja, huraikan langkah-langkah yang perlu anda lakukan  untuk memastikan penggunaan media sosial  akan memberi faedah kepada diri anda.
SOALAN  2:Pada era teknologi tanpa sempadan ini, masyarakat semakin sibuk sehingga menyebabkan semangat kejiranan semakin terhakis dalam kalangan mereka. Huraikan langkah-langkah untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat.
SOALAN 3:  Selaku Setiausaha Kelab Pelancongan sekolah, anda telah menyertai lawatan ke salah sebuah tempat yang bersejarah di negara kita.
Tulis sebuah laporan tentang keistimewaan tempat bersejarah tersebut.
SOALAN 4:Teknologi perubatan yang semakin canggih telah meningkatkan tahap kesihatan masyarakat di seluruh dunia. Ulas pernyataan tersebut.
SOALAN 5:Pantun, gurindam, syair, dan seloka merupakan puisi tradisional warisan bangsa yang semakin dilupakan oleh generasi lalu.    Huraikan peranan pelbagai pihak supaya puisi tradisional tersebut kembali diminati.
SMK SG MANIK, PERAK
SOALAN 1:Kesihatan amat penting dalam kehidupan kita. Oleh itu, kita perlulah menjaga kesihatan agar berada dalam keadaan yang baik. Berikan pendapat anda tentang cara-cara untuk menjaga kesihatan diri agar sentiasa terjaga demi kesejahteraan hidup.
SOALAN 2: Dewasa ini semangat sayang-menyayangi dalam kalangan masyarakat semakin terhakis ditelan arus pemodenan negara.
Huraikan peranan yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk membentuk masyarakat yang penyayang.
SOALAN 3: Anda telah menyertai pertandingan syarahan  yang bertajuk “Usaha-usaha untuk Memajukan Destinasi Pelancongan Negara”.   Tulis teks syarahan itu selengkapnya.
SOALAN 4: Bencana alam sering berlaku di serata dunia. Mangsa bencana telah kehilangan harta benda dan ahli keluarga. Sebagai negara penyayang, negara kita sering menghulurkan bantuan untuk menolong negara yang dilanda bencana alam. Huraikan faedah memberikan sumbangan kepada negara-negara di dunia yang ditimpa bencana.
SOALAN 5:
Pandai-pandailah kauterbang
Menongkah awan mulus dan kabus dingin
Jangan kaupulang
Dengan percikan duka dan balutan luka
Di sayapmu yang patah
Petikan sajak ‘Pesan Lelaki Kecil kepada Gadis Kampus’ di atas menjelaskan bahawa penyajak mengharapkan agar anaknya mampu menempuh segala dugaan dan tidak pulang dengan kegagalan. Jelaskan tindakan-tindakan yang perlu anda lakukan untuk memenuhi harapan ibu bapa.
KELANTAN
SOALAN 1:Penjagaan kebersihan amat penting dalam usaha melahirkan generasi yang cinta akan kebersihan. Huraikan cara-cara anda menjaga kebersihan.
SOALAN 2: Penggunaan telefon pintar dalam kalangan remaja menyebabkan mereka mengabaikan tugasan harian di samping menjejaskan prestasi mereka dalam pelajaran. Jelaskan peranan ibu bapa untuk mengawal penggunaan telefon pintar dalam kalangan anak mereka.
SOALAN 3: Pengambilan makanan tambahan memberikan pelbagai kesan kepada masyarakat. Bincangkan.
SOALAN 4:Kestabilan ekonomi dan peluang pekerjaan yang luas merupakan antara faktor Malaysia menjadi pilihan pekerja asing khususnya dari negara jiran. Huraikan faktor-faktor Malaysia menjadi pilihan pekerja asing untuk mencari rezeki.
Soalan 5:Penulis karya sastera sebenarnya memainkan peranan dalam usaha melahirkan masyarakat yang minat membaca dengan menghasilkan karya yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Nyatakan ciri-ciri karya yang boleh menarik generasi muda menjadi masyarakat yang minat membaca.
PERLIS
SOALAN 1:Penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang perlu diberikan perhatian oleh murid. Hal ini dikatakan demikian kerana ilmu pengetahuan akan menjamin kejayaan seseorang. Huraikan cara murid memperoleh ilmu dalam pelbagai bidang.
Soalan 2:Anak harus diterapkan dengan pendidikan keusahawanan sebagai persediaan menceburi bidang perniagaan. Bincangkan peranan ibu bapa untuk mencapai hasrat tersebut.
SOALAN 3:Pelbagai amalan boleh dilakukan oleh masyarakat ke arah memupuk semangat kejiranan. Ulaskan pernyataan tersebut.
SOALAN 4:Pelaburan asing memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Jelaskan kepentingan pelaburan asing kepada negara-negara yang terlibat.
SOALAN 5:
GURU OBOR HEMAH PERTIWI  Ungkapan ini menunjukkan bahawa guru merupakan insan yang gigih  berusaha demi memastikan kejayaan muridnya. Tulis sebuah cerita berdasarkan maksud ungkapan tersebut.
MRSM
SOALAN 1: Minggu Kerjaya yang dianjurkan oleh pihak sekolah bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada peluang-peluang kerjaya, persediaan kendiri dan kursus-kursus yang ditawarkan selepas tamat persekolahan. Bincangkan.
SOALAN 2: Budaya makan bersama-sama ahli keluarga semakin kurang diamalkan pada hari ini. Jelaskan punca-punca tersebut.
SOALAN 3: Sempena Bulan Membaca Kebangsaan, anda sebagai Ketua Pengawas Pusat Sumber telah diminta untuk menyampaikn ceramah yang bertajuk, “Malaysia sebagai negara membaca menjelang tahun 3030”. Tulis ceramah itu selengkapnya
SOALAN 4: Hutan banyak memberikan sumbangan dalam kehidupan manusia sejagat. Berikan komen anda.
SOALAN 5:
Buah rambai dalam padi,
Lazat cita pada rasanya;
Pandai sungguh mengambil hati,
Serta dengan budi bahasanya.
Bait pantun di atas menjelaskan masyarakat yang berbudi bahasa. Huraikan langkah-langkah yang wajar dilakukan bagi melahirkan masyarakat yang berbudi bahasa.
TERENGGANU
SOALAN 1:Guru umpama ibu bapa kepada murid-murid semasa mereka berada di sekolah. Oleh yang demikian, guru perlu dihormati kerana amalan ini mampu membentuk sahsiah terpuji seseorang murid. Bincangkan amalan-amalan yang wajar anda lakukan untuk memupuk sikap  menghormati guru.
SOALAN 2: Ibu bapa memainkan peranan penting dalam  menjamin kesihatan ahli keluarga. Jelaskan langkah-langkah yang patut dilakukan oleh ibu bapa untuk menjamin kesihatan ahli keluarga.
SOALAN 3: Sempena Minggu Perpaduan Negara peringkat daerah, anda selaku Pegawai Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional telah diminta untuk menyampaikan ceramah sempena minggu tersebut. Tajuk ceramah ialah, ‘Perpaduan Asas Keharmonian Negara’. Sediakan teks ceramah selengkapnya.
SOALAN 4:Kemasukan pelabur asing sangat penting untuk memacu dan menjanakan ekonomi sesebuah negara. Huraikan manfaat kepada sesebuah negara dengan kemasukan pelabur asing.
SOALAN 5:Peribahasa, ‘Sehari selembar  benang, lama-lama menjadi kain’ bermaksud tekun dan sabar membuat sesuatu kerja, akhirnya memperoleh kejayaan. Tulis sebuah cerita berdasarkan maksud peribahasa tersebut.
SMK CHUNG HWA MIRI
1.        Anda akan mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan.  Tajuk syarahan anda ialah “Faedah-faedah Menyertai Aktiviti Riadah”.
2.        Sesebuah keluarga yang erat hubungannya akan saling menolong dalam pelbagai aspek kehidupan.
Bincangkan kebaikan yang diperoleh ahli keluarga apabila bersama-sama menjayakan sesebuah majlis  seperti sambutan perayaan, majlis perkahwinan, majlis hari jadi dan sebagainya.
3.        Walaupun barangan buatan Malaysia berkualiti, namun barangan buatan luar negara masih lagi digemari oleh sebahagian daripada rakyat Malaysia.
Jelaskan faktor-faktor berlakunya fenomena ini dan usaha-usaha untuk menarik rakyat Malaysia membeli barangan buatan Malaysia.
4.        Pencemaran alam sekitar akan menjejaskan kualiti hidup masyarakat. Huraikan kesan-kesan kemusnahan alam sekitar kepada masyarakat global.
5.        Penghasilan sesebuah karya kreatif merupakan satu kemahiran yang kurang diminati oleh generasi muda. Berikan pendapat anda tentang usaha-usaha yang harus dilakukan oleh pelbagai pihak untuk melahirkan penulis muda yang berbakat.
MELAKA
1. Anda akan mengambil bahagian dalam satu pertandingan pidato. Tajuk pidato anda ialah cabaran remaja dalam meningkatkan sahsiah diri.  Tulis teks pidato anda selengkapnya.
2. Semangat patriotisme sangat penting diterapkan dalam diri remaja pada masa ini. Huraikan peranan ahli keluarga dalam memupuk semangat patriotisme tersebut.
PULAU PINANG
1.        Penggunaan Internet dianggap sebagai satu gaya hidup para remaja pada abad ini. Bincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan Internet kepada anda.
2.        Kekuatan dan perpaduan dalam kalangan komuniti setempat sangat penting. Jelaskan kepentingan hidup berjiran.
3.        Isu kemalangan jalan raya sering menjadi fokus perbincangan dalam kalangan masyarakat. Huraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kemalangan jalan raya di negara kita.
4.        Pergolakan dan peperangan yang berlaku telah menyebabkan rakyat menjadi mangsa dalam sesebuah negara. Ulaskan kepentingan bantuan kemanusiaan terhadap negara yang terlibat.
5.        Kesabaran merupakan satu unsur nilai murni yang terdapat dalam sesebuah cerpen. Tuliskan sebuah cerpen yang bertemakan kesabaran.
JOHOR
1.        Anda merupakan pengerusi kelab pencinta haiwan di sekolah anda. Anda diminta untuk menyampakan ceramah dalam perhimpunan sekolah. Tajuk ceramah ialah “Cara-cara Murid Menyayangi Haiwan”. Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.
2.        Anak-anak perlu dididik untuk menggunakan barangan buatan Malaysia.Huraikan peranan ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak membeli barangan buatan Malaysia.
3.        Industri pelancongan merupakan penyumbang utama kepada ekonomi negara. Bincangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak kerajaan dan pihak lain yang terlibat untuk memanfaatkan semua potensi yang ada dalam usaha memajukan industri pelancongan.
4.        Usaha membanteras aktiviti penyeludupan seperti penyeludupan manusia, barangan dan haiwan perlu ditingkatkan oleh Malaysia dan negara-negara jiran. Jelaskan usaha-usaha tersebut.
5.        Peribahasa ‘Muafakat membawa berkat’ bermaksud kejayaan dapat dicapai sekiranya masyarakat bersatu dan mengamalkan sikap bekerjasama. Bincangkan kepentingan-kepentingan sikap bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.
NEGERI SEMBILAN
1. Kejayaan cemerlang seseorang murid banyak bergantung pada amalan disiplin yang tinggi. Bincangkan.
2. Ibu bapa memainkan peranan utama dalam pembentukan keluarga bahagia. Berikan pendapat anda.
3. Kes kemalangan jalan raya menggusarkan banyak pihak terutamanya kerajaan dan ahli keluarga yang terlibat. Sebagai ketua polis daerah, anda diminta menyampaikan ceramah yang bertajuk, ‘Punca dan Cara untuk Menangani Kes Kemalangan Jalan Raya’ Sediakan teks ceramah tersebut.
4.  Menguasai pelbagai bahasa amat penting terutama dalam dunia tanpa sempadan. Banyak faedah yang diperoleh jika kita menguasai pelbagai bahasa asing.

Tiada ulasan:

Catat Komen

Jangan Tiru