Bahasa Melayu eksklusif untuk calon SPM

Sabtu, 7 September 2019

ANALISIS PERBANDINGAN SOALAN KARANGAN BMSPM (KERTAS 1 BAHAGIAN B) NOV. 2014 – JUN 2019

 Kertas 1  BM SPM 
Bahagian A

ANALISIS SOALAN KARANGAN BAHAN RANGSANGAN
JUN 2010 - JUN 2019
TAHUN
TEMA
2010(J)
 Punca pencemaran udara
2010(N)
 Grafik penjagaan kesihatan - Cara-cara menjalani kehidupan yang sihat
2011(J)
 Kepentingan pengangkutan awam
2011(N)
 Faedah belajar secara berkumpulan
2012(J)
 Faedah menggunakan perpustakaan
2012(N)
 Aktiviti sambutan Hari Kebangsaan di sekolah
2013(J)
 Langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya
2013(N)
 Kepentingan memelihara dan memulihara bangunan-bangunan  bersejarah di negara kita
2014(J)
 Langkah-langkah menjaga keselamatan kanak-kanak
2014(N)
 Faedah menyertai sukan lasak kepada seseorang.
2015(J)
 Langkah-langkah untuk menjimatkan perbelanjaan.
2015(N)
 Tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah
2016(J)
 Kepentingan memelihara hutan
2016(N)
 Ciri-ciri sekolah selamat
2017(J)
 Kepentingan pasar tani
2017(N)
 Peranan Unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah
2018(J)
 Punca-punca keracunan makanan
2018(N)
 Langkah-langkah untuk menggalakkan orang ramai supaya menggunakan pengangkutan awam.
2019(J)
 Faedah-faedah inovasi dalam kehidupan


ANALISIS PERBANDINGAN SOALAN KARANGAN BMSPM
(KERTAS 1 BAHAGIAN B)
NOV. 2014 – JUN 2019 
(MENGIKUT SOALAN & TEMA) 


      

TAHUN
SOALAN 1
SOALAN 2
SOALAN 3
SOALAN 4
SOALAN 5
NOV 2014
Syarahan – Penggunaan masa berkesan melahirkan individu cemerlang.
Peranan setiap ahli keluarga dalam membantu anak-anak ketika menghadapi sesuatu masalah.
Perbincangan – usaha kerajaan memajukan bidang pertanian memang wajar kerana bidang ini memberikan pelbagai kebaikan kepada rakyat dan negara.
Bentuk-bentuk kerjasama antara negara-negara  di dunia - usaha membanteras penyeludupan dadah.
Huraikan aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan untuk memupuk minat murid terhadap karya sastera.
JUN 2015
Kelebihan-kelebihan apabila kita menguasai lebih daripada satu bahasa.
Syarahan – Yang tua dihormati, yang muda disayangi.

Huraikan bagaimana keindahan alam semula jadi dan keunikan bentuk muka bumi itu dapat dijadikan produk pelancongan bagi menarik pelancong datang ke Malaysia.
Pelbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian seseorang ahli sukan.

Drama di pelbagai saluran televisyen tempatan sarat dengan pengajaran.
NOV 2015
Laporan kejadian bencana alam dan bantuan yang diberikan oleh pasukan sukarelawan anda.
Ulasan – Aktiviti rekreasi membawa pelbagai manfaat kepada masyarakat.
Kepentingan mengekalkan budaya warisan kaum.
Usaha-usaha pelbagai pihak mengekalkan keamanan sejagat.
Jelaskan perkara-perkara yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan kita setelah membaca karya sastera.
JUN 2016
Pelbagai aktiviti di sekolah untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
Langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk kesihatan sepanjang hayat.
Pidato Bahasa Kebangsaan Pemangkin Perpaduan Rakyat

Kemajuan infrastruktur memainkan peranan penting meningkatkan eksport negara.
Pengajaran-pengajaran daripada pantun yang berkaitan dengan kepentingan budi.
NOV 2016
Ceramah - Cara-cara mengurangkan risiko kemalangan jalan raya dalam kalangan murid

Peranan ahli keluarga dalam membantu para remaja menghadapi cabaran-cabaran hidup akibat pengaruh rakan sebaya, media massa dan budaya Barat.
Sikap kurang prihatin terhadap alam sekitar telah menyebabkan berlakunya banjir yang membawa pelbagai kesusahan kepada banyak pihak. Berikan komen anda.
Tahap kesedaran masyarakat tentang penyakit berbahaya yang mengancam nyawa manusia seperti barah dan demam denggi masih rendah. Bincangkan.
Berikan pendapat anda tentang cara-cara menghargai sumbangan golongan sasterawan di negara kita.
JUN 2017
Cara-cara menangani stres.
Kebaikan-kebaikan melancong bersama-sama keluarga,

Syarahan - Peranan sukan dalam mengharumkan nama negara.
Manfaat-manfaat program pertukaran pelajar antara negara.
Tulis cerita berdasarkan maksud peribahasa 'setinggi-tinggi terbang bangau, akhirnya hinggap di belakang kerbau juga'
NOV 2017
Setiap anak seharusnya mempunyai impian untuk menjadi individu kebanggaan keluarga. Berikan komen anda.
Sekolah turut berperanan dalam pemupukan amalan mencintai alam sekitar dalam diri murid-murid. Huraikan peranan sekolah dalam pemupukan amalan tersebut dalam diri murid-murid.
Sebagai negara yang subur dan kaya dengan pelbagai sumber, Malaysia seharusnya menuju ke arah negara yang membekalkan makanan yang cukup kepada rakyatnya di samping mengurangkan kebergantungan kepada makanan yang diimport. Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang menghasilkan makanan yang cukup untuk rakyatnya.

Anda ingin menulis sebuah rencana dalam akhbar tempatan. Tajuk rencana anda ialah `Kebaikan-kebaikan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) kepada Masyarakat Antarabangsa'.
Tulis rencana itu selengkapnya.

Jikalau kamu bersifat pemurah, Segala manusia datang menyerah.
Petikan gurindam di atas menjelaskan bahawa individu yang bersifat pemurah mudah memperoleh pertolongan daripada orang lain. Selain mudah memperoleh pertolongan, jelaskan kelebihan-kelebihan yang diperoleh individu yang bersifat pemurah.
JUN 2018
Kerjaya seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti minat, bakat, kemahiran dan pencapaian akademik. Ulas pernyataan tersebut.
Setiap keluarga disarankan agar  mengamalkan sikap berjimat cermat dan kehidupan seharian. Huraikan pendapat anda tentang cara-cara berjimat cermat.
Rencana " Amalan gaya hidup sihat dapat meningkatkan kualiti hidup"
Selain Malaysia yang mempunyai pelbagai keistimewaan, negara-negara lain juga mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Jelaskan keistimewaan-keinstimewaan sebuah negara lain yang menjadi pilihan anda.
Peribahasa 'ukur baju di badan sendiri' bermaksud  berbuat sesuatu atau bertindak atau berbelanja mengikut kemmapuan diri sendiri. Bincangkan.
NOV 2018
Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum memberikan banyak faedah kepada murid. Huraikan faedah-faedah tersebut.
Ibu bapa perlu memupuk sikap saling menghormati antara kaum dalam kalangan anak-anak sejak kecil lagi.
Ulas pernyataan tersebut.

Anda akan mengambil bahagian dalam satu pertandingan pidato. Tajuk pidato anda ialah `Sukan Mengukuhkan Perpaduan'.
Tulis teks pidato itu selengkapnya.

Malaysia sentiasa menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara luar dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, sosial dan ekonomi.
Bincangkan kepentingan-kepentingan hubungan baik tersebut.
Karya sastera seperti novel yang diadaptasi dalam bentuk drama atau filem memberikan banyak manfaat kepada pelbagai pihak.
Jelaskan.

JUN 2019
Pelbagai aktiviti boleh dilakukan bersama-sama ahli keluarga untuk merapatkan hubungan kekeluargaan.
Jelaskan aktiviti-aktiviti tersebut.

Perniagaan secara dalam talian semakin mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat.
Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan perniagaan tersebut mendapat sambutan.

Anda akan menyertai satu pertandingan pidato. Tajuk pidato anda ialah `Amalan Nilai Murni Melahirkan Masyarakat Harmoni'.
Tulis teks pidato tersebut selengkapnya.

Semua negara di dunia bertanggungjawab dan perlu bekerjasama dalam penjagaan alam sekitar.
Huraikan bentuk-bentuk kerjasama antara negara di dunia bagi menjaga alam sekitar.

Pembacaan karya sastera seperti novel, cerpen dan puisi memberikan pelbagai faedah kepada pembaca.
Huraikan faedah-faedah tersebut.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Jangan Tiru