Bahasa Melayu eksklusif untuk calon SPM

Ahad, 24 Februari 2019

Panduan menjawab BM SPM Kertas I & Kertas II 2019Panduan untuk menjawab BM kertas 1 2019
KERTAS 1


Bahagian A
1. Baca arahan dengan teliti. Gariskan kata kunci kehendak soalan.
2. Terdapat 2 bentuk kehendak soalan iaitu umum dan terperinci. Bagi soalan kehendak umum, anda boleh menulis karangan apa sahaja berkaitan dengan bahan grafik contohnya “huraikan tentang kemalangan jalanraya di Malaysia” atau “huraikan tentang amalan gotong-royong di negara kita” manakala kehendak terperinci, tulislah karangan mengikut kehendak soalan contohnya ‘huraikan langkah-langkah”, “huraikan faktor-faktor” dan sebagainya.
3. Tulis pendahuluan seperti yang telah dipelajari tetapi memadai jika anda membincangkan serba sedikit isu/fenomena semasa berkaitan topik.
4. Bagi bahan berpandu yang mempunyai senarai isi, tulislah karangan berdasarkan senarai isi yang diberikan, isi di luar daripada senarai boleh juga diterima.
5. Buat lima perenggan: pendahuluan, isi (3) dan kesimpulan.
6. Masukkan sekurang-kurangnya satu ungkapan menarik (peribahasa, kata-kata hikmat, slogan dan sebagainya) dalam karangan.
7. Jangan tulis terlalu panjang kerana anda perlu menulis satu lagi karangan yang panjang dalam Bahagian B.
8. Panjang karangan bagi Bahagian A sekitar 250 hingga 300 patah perkataan sudah memadai.
9. Karangan Bahagian A, 1½ muka surat sudah memadai.


Bahagian B
1. Baca semua soalan terlebih dahulu. Pilih soalan yang anda mampu jawab.
2. Buat rangka isi bagi soalan yang telah dipilih.
3. Tiga isi diterima, tetapi sebaik-baiknya lima isi dengan huraian lengkap.
4. Masukkan sekurang-kurangnya satu ungkapan menarik.
5. Bina ayat yang mudah untuk mengelakkan ayat berbelit-belit. Seboleh-bolehnya tidak perlu ayat majmuk yang terlalu kompleks. Ayat majmuk yang mempunyai 2 predikat sudah mencukupi.
6. Gunakan formula IMBAKUP (isi, mengapa, bagaimana, kesan, ungkapan menarik daan penegasan)
7. Pemerengganan amat penting. Lima perenggan bagi karangan 3 isi dan 7 perenggan bagi karangan 5 isi.
8. satu perenggan mempunyai 60-70 patah kata sudah memadai.
9. Tulis jumlah perkataan di akhir karangan anda.
10. 4 halaman sudah memadai.

Catatan: 1. Karangan pendek menggambarkan isi kurang dan karangan terlalu panjang menggambarkan huraian meleret-leret dan terjadi isi berulang-ulang.
2. Anda dinasihatkan menjawab Bahagian B terlebih dahulu. Sediakan 2 helai (4 halaman) kertas jawapan untuk menjawab Bahagian A


Panduan menjawab BM SPM kertas 2  2019

KERTAS II

Soalan 1
1. Baca arahan dan gariskan kehendak soalan.
2. Isi tersurat yang terdapat dalam petikan kebiasaannya melebihi 10 isi. Gariskan isi-isi ini. Ambil 6 atau 7 isi yang benar-benar mantap.
3. Sediakan paling kurang 3 isi tersirat (kalau satu salah, yang lain boleh cover).
4. Buat 4 perenggan
5. Jumlah perkataan jangan melebihi 120, tetapi jika lebih 4 atau 5 perkataan tidak mengapa.
6. Tulis jumlah kata diakhir jawapan.

Soalan 2
Soalan 2 (a)
(i) Berikan maksud perkataan secara perbandingan terus. Bina ayat yang lengkap, contoh: maksud rangkai kata bercanda di tepi pantai ialah…………. Jangan huraikan maksud rangkaikata
(ii) Jawab dengan lengkap dengan mengambil sebahagian soalan. Jawapan kebiasaannya terdapat dalam petikan.
(iii) Paling mudah kerana jawapan daripada anda sendiri. Jawab dengan lengkap. Ambil sebahagian daripada soalan.

Soalan 2 (b)
(i) Soalan berdasarkan petikan (jawapan ada dalam petikan)
(ii) Paling mudah kerana jawapan daripada anda sendiri. Jawab dengan lengkap. Ambil sebahagian daripada soalan.
(iii) Soalan aspek sastera berdasarkan petikan (menguasai aspek sastera)

Soalan 2 (c) 
(i) Berikan maksud perkataan secara perbandingan terus. Bina ayat yang lengkap. (beri maksud ikut konteks ayat)
(ii) Jawapan ada dalam petikan. Jangan salin dari petikan, gunakan ayat sendiri.
(iii) Paling mudah kerana jawapan daripada anda sendiri. Jawab dengan lengkap. Ambil sebahagian daripada soalan.

Soalan 2 (d)
(i) Soalan berdasarkan petikan (jawapan ada dalam petikan)
(ii) Paling mudah kerana jawapan daripada anda sendiri. Jawab dengan lengkap. Ambil sebahagian daripada soalan.
(iii) Soalan aspek sastera berdasarkan petikan (menguasai aspek sastera)

Catatan:
1. Pastikan semua jawapan anda mempunyai subjek dan predikat (ayat lengkap)
2. Jawab berpandukan peruntukan markah. Kebiasaannya 1 isi untuk satu markah

Soalan 3
Soalan 3 (a)
i. Baca arahan dengan teliti.
ii. Jangan tambah atau ubah imbuhan pada perkataan.
iii. Perkataan yang diberi mesti ada dalam ayat yang dibina.
iv. Bina ayat yang gramatis (subjek + predikat + penerang)
v. Bagi ayat yang sukar dibina jika tidak ditambah imbuhan, gunakan ayat pasif atau dalam bentuk dialog

Soalan 3 (b)
i. Baca arahan dengan teliti.
ii. Tulis nombor jika perlu
iii. Jangan tinggalkan sebarang maklumat dalam ayat asal.

Soalan 3 (c) 
i. Baca arahan dengan teliti.
ii. Cari satu kesalahan imbuhan dan satu kesalahan ejaan dalam setiap ayat. Betulkan kesalahan tersebut dengan imbuhan dan ejaan yang betul.
iii. Jangan pedulikan perkara selain kesalahan imbuhan dan ejaan.

Soalan 3 (d)
i. Baca arahan dengan teliti.
ii. Cari satu kesalahan kata/istilah dan satu kesalahan bahasa dalam setiap ayat. Betulkan kesalahan tersebut dengan kata/istilah dan aspek bahasa yang betul.
iii. Kesalahan bahasa meliputi kata sendinama, kata hubung, Hukum DM, kelewehan bahasa dan sebagainya.

Soalan 3 (e)
i. Baca arahan dengan teliti.
ii. Bina ayat yang menggambarkan maksud peribahasa.
iii. Masukkan peribahasa dalam ayat (jika perlu).
iv. Berikan peribahasa mengikut ungkapan yang betul.
v. Jangan beri lebih peribahasa (serkap jarang).

Soalan 4
Soalan 4(a) 
1. Markah 7 (isi 4 + bahasa 3)
2. 1 X (isi + huraian/contoh) =2 markah, oleh itu 2 X (isi + huraian/contoh) = 4 markah.
3. Markah bahasa adalah impression (1 markah bahasa lemah, 2 markah sederhana, 3 markah baik)
4. Tulis dengan ayat yang lengkap dan gramatis, insyaallah markah bahasa 3)
5. Jangan jawab dalam bentuk senarai atau point form.

Soalan 4(b)
1. Markah 8 (isi 6 + bahasa 2)
2. 1 X (isi + huraian/contoh) = 2 markah, oleh itu 3 X (isi + huraian/contoh) = 6 markah.
3. Markah bahasa adalah impression (1 markah bahasa lemah, 2 markah baik)
4. Tulis dengan ayat yang lengkap dan gramatis, insya-Allah markah bahasa 2)
5. Jangan jawab dalam bentuk senarai atau point form.

Catatan:
1. Jawapan berdasarkan novel yang dipelajari di tingkatan 4 dan 5 sahaja.
2. Jawab dengan ayat yang lengkap dan gramatis

Tiada ulasan:

Catat Komen

Jangan Tiru