Bahasa Melayu eksklusif untuk calon SPM

Ahad, 21 Oktober 2018

ANALISIS PERBANDINGAN SOALAN KARANGAN BMSPM (KERTAS 1 BAHAGIAN A & BAHAGIAN B) NOV. 2013 – JUN. 2018 (MENGIKUT SOALAN & TEMA)


Tajuk karangan bahagian A
ANALISIS SOALAN KARANGAN BAHAN RANGSANGAN
JUN 2010 - JUN 2018 (KARANGAN A)


TAHUN
TEMA
2010(J)
 Punca pencemaran udara
2010(N)
 Grafik penjagaan kesihatan - Cara-cara menjalani kehidupan yang sihat
2011(J)
 Kepentingan pengangkutan awam
2011(N)
 Faedah belajar secara berkumpulan
2012(J)
 Faedah menggunakan perpustakaan
2012(N)
 Aktiviti sambutan Hari Kebangsaan di sekolah
2013(J)
 Langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya
2013(N)
 Kepentingan memelihara dan memulihara bangunan-bangunan  bersejarah di negara kita
2014(J)
 Langkah-langkah menjaga keselamatan kanak-kanak
2014(N)
 Faedah menyertai sukan lasak kepada seseorang.
2015(J)
 Langkah-langkah untuk menjimatkan perbelanjaan.
2015(N)
 Tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah
2016(J)
 Kepentingan memelihara hutan
2016(N)
 Ciri-ciri sekolah selamat
2017(J)
 Kepentingan pasar tani
2017(N)
 Peranan Unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah
2018(J)
 Punca-punca keracunan makanan

Tajuk karangan BAHAGIAN B

B
JUN
2014
NOV
2014
JUN
2015
NOV
2015
JUN
2016
NOV
2016
JUN
2017
NOV
2017
JUN
2018
No. 1
Ceritakan penglibatan anda menjayakan majlis Hari Keluarga di tempat anda tinggal.
Syarahan – Penggunaan masa berkesan melahirkan individu cemerlang.
Kelebihan-kelebihan apabila kita menguasai lebih daripada satu bahasa.
Laporan kejadian bencana alam dan bantuan yang diberikan oleh pasukan sukarelawan anda.
Pelbagai aktiviti di sekolah untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
Ceramah - Cara-cara mengurangkan risiko kemalangan jalan raya dalam kalangan murid
Cara-cara menangani stres.
Setiap anak seharusnya mempunyai impian untuk menjadi individu kebanggaan keluarga. Berikan komen anda.
Kerjaya seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti minat, bakat, kemahiran dan pencapaian akademik. Ulas pernyataan tersebut.
No. 2
Warga tua sepatutnya diberikan keutamaan oleh ahli keluarga. Berikan hujah-hujah.
Peranan setiap ahli keluarga dalam membantu anak-anak ketika menghadapi sesuatu masalah.
Syarahan – Yang tua dihormati, yang muda disayangi.
Ulasan – Aktiviti rekreasi membawa pelbagai manfaat kepada masyarakat.
Langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk   kesihatan sepanjang hayat.
Peranan ahli keluarga dalam membantu para remaja menghadapi cabaran-cabaran hidup akibat pengaruh rakan sebaya, media massa dan budaya Barat.
Kebaikan-kebaikan melancong bersama-sama keluarga,
Sekolah turut berperanan dalam pemupukan amalan mencintai alam sekitar dalam diri murid-murid. Huraikan peranan sekolah dalam pemupukan amalan tersebut dalam diri murid-murid.
Setiap keluarga disarankan agar  mengamalkan sikap berjimat cermat dan kehidupan seharian. Huraikan pendapat anda tentang cara-cara berjimat cermat.
No. 3

Perkembangan pelbagai bidang industri di negara kita  - kaitan dengan peluang pekerjaan.
Perbincangan – usaha kerajaan memajukan bidang pertanian memang wajar kerana bidang ini memberikan pelbagai kebaikan kepada rakyat dan negara.
Huraikan bagaimana keindahan alam semula jadi dan keunikan bentuk muka bumi itu dapat dijadikan produk pelancongan bagi menarik pelancong datang ke Malaysia.
Kepentingan mengekalkan budaya warisan kaum.
Pidato Bahasa Kebangsaan Pemangkin Perpaduan Rakyat
Sikap kurang prihatin terhadap alam sekitar telah menyebabkan berlakunya banjir yang membawa pelbagai kesusahan kepada banyak   pihak. Berikan komen anda.
Syarahan - Peranan sukan dalam mengharumkan nama negara.
Sebagai negara subur  kaya dengan pelbagai sumber, Malaysia seharusnya menuju ke arah negara yang membekalkan makanan yang cukup kepada rakyatnya di samping mengurangkan kebergantungan kepada makanan iimport. Jelaskan langkah-langkah  perlu diambil untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang menghasilkan makanan yang cukup untuk rakyatnya.
Rencana " Amalan gaya hidup sihat dapat meningkatkan kualiti hidup"
No. 4

Perubahan cuaca dunia. Usaha peringkat antarabangsa.
Bentuk-bentuk kerjasama antara negara-negara  di dunia - usaha membanteras penyeludupan dadah.
Pelbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian seseorang ahli sukan.
Usaha-usaha pelbagai pihak mengekalkan keamanan sejagat.
Kemajuan infrastruktur memainkan peranan penting meningkatkan eksport negara.
Tahap kesedaran masyarakat tentang penyakit berbahaya yang mengancam nyawa manusia seperti barah dan demam denggi masih rendah. Bincangkan.
Manfaat-manfaat program pertukaran pelajar antara negara.
Anda ingin menulis sebuah rencana dalam akhbar tempatan. Tajuk rencana anda ialah `Kebaikan-kebaikan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) kepada Masyarakat Antarabangsa'.Tulis rencana itu selengkapnya.
Selain Malaysia mempunyai pelbagai keistimewaan, negara-negara lain juga mempunyai keistimewaan tersendiri. Jelaskan keistimewaan-keinstimewaan sebuah negara   lain yang menjadi pilihan anda.
No. 5

Pelbagai budaya, pelbagai kaum – Langkah untuk  memastikan generasi muda dapat mengamalkan, menghormati dan menghargai
Huraikan aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan untuk memupuk minat murid terhadap karya sastera.
Drama di pelbagai saluran televisyen tempatan sarat dengan pengajaran.
Jelaskan perkara-perkara yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan kita setelah membaca karya sastera.
Pengajaran-pengajaran daripada pantun yang berkaitan dengan kepentingan budi.
Berikan pendapat anda tentang cara-cara menghargai sumbangan golongan sasterawan di negara kita.
Tulis cerita berdasarkan maksud peribahasa 'setinggi-tinggi terbang bangau, akhirnya hinggap di belakang kerbau juga'
Jikalau kamu bersifat pemurah, Segala manusia datang menyerah.
Petikan gurindam di atas menjelaskan bahawa individu yang bersifat pemurah mudah memperoleh pertolongan daripada orang lain. Selain mudah memperoleh pertolongan, jelaskan kelebihan-kelebihan yang diperoleh individu yang bersifat pemurah.
Peribahasa 'ukur baju di badan sendiri' bermaksud  berbuat sesuatu atau bertindak atau berbelanja mengikut kemmapuan diri sendiri. Bincangkan.


     


Jangan Tiru