Bahasa Melayu eksklusif untuk calon SPM

Isnin, 21 Ogos 2017

BAHASA MELAYU LATIHAN INTENSIF kertas 2 SPM CEMERLANG A+

BAHASA MELAYU LATIHAN INTENSIF  CEMERLANG A+ 
Soalan 1 : Rumusan [30 markah] Baca petikan, kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan-kepentingan  hutan tanah tinggi dan usaha-usaha untuk mengekalkannya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Hutan adalah sebahagian daripada ekosistem global yang menampung serta memperkaya kehidupan manusia. Ekosistem hutan mempunyai kitaran yang kompleks, iaitu melibatkan air, tanah, atmosfera, tumbuh-tumbuhan, dan fauna. Hutan yang terdapat di seluruh dunia dapat diklasifikasikan kepada beberapa jenis. Antaranya termasuklah hutan hujan tropika, hutan bakau, hutan pokok tirus, hutan pokok daun luruh, dan sebagainya. Sebahagian besar daripada hutan di Malaysia ialah hutan hujan tropika. Di Malaysia juga terdapat sebahagian kawasan hutan yang berada di tanah tinggi yang melebihi 300 meter dari aras laut. Hutan ini dipanggil hutan tanah tinggi.
   Kebanyakan kawasan hutan tanah tinggi di negara ini menjadi sumber bekalan air bersih. Hutan tanah tinggi menyimpan air bersih dan melepaskannya apabila kandungan airnya bertambah. Apabila hujan turun, terutamanya sewaktu musim hujan, hutan tanah tinggi ini akan bertindak menyerap sejumlah besar air melalui akar pokok. Air yang terperangkap di bawah tanah akan memasuki anak sungai yang membentuk kawasan bekalan air yang sedia digunakan pada musim kemarau. Hutan tanah tinggi juga bertindak sebagai penapis semulajadi bagi air hujan. Hutan ini dapat mencegah hujan daripada terus menimpa tanah dengan terlalu kuat sekali gus dapat mencegah kerosakan bahagian lapisan atas tanah.
    Hutan tanah tinggi yang terdapat di banjaran utama negara kita pula merupakan kawasan yang dapat membekalkan sumber hutan. Hutan tanah tinggi ini membekalkan kayu balak dan ramuan ubat-ubatan. Kayu balak dan pelbagai ramuan ubat tradisional daripada pokok-pokok di hutan ini menjadi sumber rezeki bagi sesetengah pihak. Malah, hutan ini menjadi sumber kepelbagaian biologi. Hutan tanah tinggi ini turut berfungsi sebagai pembekal makanan kepada haiwan sepanjang tahun. Di hutan tanah tinggi ini terdapat berbagai-bagai jenis bunga, buah, daun, dan kacang yang menjadi sumber makanan hidupan. Selain itu, hutan tanah tinggi ini menjadi habitat bagi beraneka spesies flora dan fauna. Namun begitu, aktiviti-aktiviti manusia yang tidak terkawal telah menjejaskan ekosistem kawasan tanah tinggi tersebut. Antara ancaman kawasan hutan tanah tinggi ini termasuklah pengambilan sumber galian dan pembalakan serta pengambilan spesies tumbuhan penting untuk tujuan komersial. Kelemahan dalam perancangan pembangunan dan pengurusan serta penggunaan tanah secara berleluasa turut menjadi ancaman kawasan hutan tanah tinggi. Ancaman-ancaman ini perlu dikawal untuk mengekalkan sumber hutan negara.
      Faedah hutan tanah tinggi yang lain ialah hutan ini bertindak sebagai tempat rekreasi dan pelancongan. Misalnya, terdapat beberapa buah taman negara yang terletak di hutan  tanah tinggi. Taman negara ini menjadi daya tarikan para pelancong dari dalam dan luar negara untuk berinteraksi dengan alam semula jadi. Di samping itu, hutan ini juga merupakan sumber penyelidikan perubatan farmasi yang amat bernilai. Pelbagai kajian dan penyelidikan dapat dijalankan bagi mendapatkan imput baharu untuk meningkatkan kesihatan masyarakat.
Dipetik  daripada“Lindungi Kawasan Tanah Tinggi” Oleh Ridzuan Mohamad,Dewan Masyarakat, Mac 2014
Soalan 2 : Pemahaman Soalan 2(a)- Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan  menggunakan ayat  anda sendiri.
( i ) Berikan maksud rangkai kata sumber rezeki. ( 2 markah)
( ii ) Pengarang ada mengemukakan beberapa ancaman kawasan hutan tanah tinggi yang perlu dikawal untuk mengekalkan sumber hutan negara.  Nyatakan ancaman-ancaman tersebut. ( 3 markah)
( iii ) Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan pembalakan  tidak terkawal  hutan tanah tinggi kepada alam sekitar. ( 4 markah)
Soalan 2(b) – Baca petikan cerpen dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan  berikutnya menggunakan ayat anda sendiri.
“Ini arahan, Nusia.” Suara doktor yang berkerudung ungu itu kendur. Mukanya  muram.
“Darah dan manusia itu, berbezakah nilainya? Kalau harganya pangkat dan darjat, padamkan saja istilah manusia dalam hati. Untuk apa kalau semuanya boleh dibeli?”
“Nusia!”
Aku cepat-cepat beredar. Suara Doktor Murni melantun ke dinding pejal wad Unit Rawatan Rapi. Solehah yang tenat, yang pundi janinnya pecah di ovari, juga sedang koma.  Al-Hafiz masih terlantar, tulang selangkanya patah riuk, diheret kereta sejauh dua meter di tar keras, tidak pernah pun dijenguk Profesor Doktor Juaidi. Juga si kecil, bayi buangan yang hampir kekeringan darah. Gadis malang yang dibelasah hingga tinggal nyawa-nyawa ikan dan mahasiswa leukemia yang semakin cair sel darah merah di tubuhnya itu, tidak perlukah mereka itu diberi darah?
“Hidup yang ditentukan oleh tangan manusia ini, tidak pernah adil, Solehah.” Titis air mataku gugur di hujung jari Solehah. “Engkau hanya memerlukan tiga pek darah sahaja, tetapi tidak diberikan. Tuan Besar Musa itu tubuhnya tidak mahu menerima darah tetapi pakar-pakar itu......,”sebak menyendat di dadanya.
“Dapatkan sepuluh pek darah sekarang!” Arah Profesor Doktor Juaidi apabila cupingnya diusapi suara lembut Doktor Murni, yang menyampaikan berita tentang bank darah yang kontang. “Dapatkan di hospital lain; segera.”
Untuk siapa? Hatinya musykil sendiri.           Daripada cerpen ‘Gerhana Manusia’ Oleh Aminah Mokhtar  antologi Sejadah Rindu, DBP
(i) Nyatakan keluhan hati Nusia ketika berhadapan dengan Solehah? [2 markah]
(ii) Pada pendapat anda, apakah kesan jika masyarakat enggan menderma darah? [3 markah]
(iii) Huraikan satu pengajaran  dalam petikan cerpen di atas dan satu pengajaran lain  terdapat dalam keseluruhan cerpen. [4 m]
Soalan 2(c) – Baca petikan prosa tradisional , kemudian jawab soalan-soalan berikutnya menggunakan ayat anda sendiri.
      Hatta maka hari pun malamlah. Maka Kertala Sari pun masuk mencuri pula sebuah rumah saudagar yang lain. Setelah sudah banyaklah ia beroleh harta, maka ia pun kembali pada tempatnya pula. Dengan demikian habislah segala harta saudagar yang kaya-kaya itu dicurinya. Maka segala saudagar dan orang kaya-kaya itu pun masuk menghadap raja berdatang sembah, “Ya tuanku, patik mohonkan ampun, adapun patik sekalian ini habis kecurian tinggal sehelai sepinggang.”
Setelah baginda mendengar sembah orang itu, maka baginda pun terkejut seraya menampar nampar pahanya. Maka titah baginda, “Wah , datanglah pula bala atas negeriku! Baiknya ada Laksamana; jikalau Laksamana kuutuskan ke negeri orang, binasalah negeri ini.” Maka baginda pun bertitah kepada Temenggung, “Hai Temenggung, suruh orang berkawal dan segala saudagar berkawal pada kampungnya!” Maka Temenggung pun menyuruhkan orangnya berkisah orang kaya-kaya dan saudagar berkawal pada kampungnya. Setelah hari malam, maka Temenggung pun menyuruh orangnya berkawal, terlalu banyak dengan lembing perisai dan segala saudagar pun masing-masing berkawal pada kampungnya.
Sebermula maka Kertala Sari pun masuk ke dalam. Maka dilihatnya oleh Kertala Sari orang berkawal terlalu banyak dengan alat senjatanya. Maka Kertala Sari pun membaca pustakanya lalu berjalan di tengah orang banyak itu. Maka ia pun pergi ke rumah seorang kaya. Maka dicurinya harta yang kemas-kemas itu lalu dibawanya kembali dan bini orang kaya-kaya itu dicabulinya. Maka ia pun kembali ke tempatnya.                      Daripada “Kepimpinan Melalui Teladan” dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul DBP
(i) Berikan maksud sehelai sepinggang. (2 markah)
(ii) Berdasarkan petikan , apakah tindakan yang dilakukan oleh Temenggung selepas mendengar perintah daripada sultan? (3 m)
(iii) Raja segera menitahkan orang-orang Temenggung berkawal sebaik-baik sahaja mengetahui berita tentang kecurian yang berlaku di negeri baginda. Pada pendapat anda, mengapakah baginda menitahkan kegiatan kecurian itu diatasi dengan segera? (3 markah)
Soalan 2(d) – Sajak Baca sajak, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.


Aku selalu didatangi


malam sepi
bagai kalung
yang melingkari leherku
tidak berubah keesokan hari
siapa yang akan datang menjengukku
keluhan seorang tua sunyi

Keheningan tasik
kehijauan rumput
hanya menjadi bayangan
di penjuru ruang zaman
cinta dalam rahim dilupai
dari sulung ditendang ke bongsu
dari angah ditendang ke sulung balik
kucari erti hidup
menderita mengerang sakit
berdiri tanpa ruang

Aku bagi mereka
tiada makna
anakkubakaku
baik setia mahupun derhaka
semoga disirami benih keinsafan
menjadi penawar dalam hati
embun cinta atasi angin dingin
jangan terpegun
ada yang mati
ada yang hidup
tiada yang kekal kecuali Tuhan(i) Huraikan maksud rangkap pertama sajak di atas. ( 2 markah )
(ii)Pada pendapat anda, apakah aktiviti-aktiviti dapat dilakukan oleh warga tua supaya kehidupan mereka lebih berkualiti?(3m)
(iii) Jelaskan dua pengajaran yang terkandung dalam sajak tersebut. ( 4 markah )
Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa [ 30 markah ] Jawab semua soalan
a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan  supaya jelas menunjukkan  anda faham  perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan,menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) pakai  (ii) memakai  (iii) terpakai  (iv) susun (v) menyusun  (vi) tersusun  [6 markah ]
b) Kenal pasti jenis ayat perintah sama ada ayat perintah silaan, ayat perintah larangan, ayat perintah suruhan atau ayat perintah permintaan .
(i) Jangan buang sampah di sini.              
 (ii) Sila serahkan buku-buku latihan itu ke bilik guru.
(iii)Awak siapkan tugasan yang diberikan itu sekarang.  
(iv)“Tak usah kauambil tahu akan hal aku lagi,” kata Azura kepada Zainal.
(v) “Tolong hantarkan bekalan makanan ini kepada ayah yang sedang berehat itu,” pinta Zeety.
(vi)“Jemputlah makan yang terhidang itu,” kata Farid kepada tetamu yang hadir itu.   [ 6 markah ]
c) Dalam setiap ayat, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan  ejaan dan satu kesalahan imbuhan.
i) Kementerian Pendidikan mendapati bahawa pelaksana dasar bahasa Inggeris dalam matapelajaran sains dan matematik perlu dikaji semula untuk memperbaiki kelemahan yang timbul.
ii) Pelajar tingkatan 4T sila menghadirkan ke dewan sekolah utk satu taklimat Puan Pengetua
iii)Runtuh akhlak dalam kalangan remaja mengakibatkan ramai remaja tersebut terjebak dengan gejala gengsterisma. [6 m ]
d) Dalam setiap ayat terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikanlebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin semula ayat tersebut.
(i) “Apakah menu yang dihidangkan dalam hotel itu?” tanya para peserta perlawanan memasak yang dianjurkan oleh hotel tersebut.
(ii) Bapa saudaranya memperoleh pendapat supaya agak lumayan hasil jualan pisang goreng yang dibuat olehnya.
(iii)Seorang pegawai tinggi syarikat itu telah didakwa di mahkamah atas tuduhan memalapkan  syarikat wang tersebut. [6 m]
e) Buat satu ayat bagi peribahasa di bawah bagi menjelaskan maksud peribahasa .
i) sediakan payung sebelum hujan. ii) bagai isi dengan kuku. iii) bagai menatang minyak yang penuh [6 m]
Soalan 4: Novel (15 markah)  Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut:
(i) Pantai Kasih karya Azmah Nordin  (ii) Bimasakti Menari karya Sri Rahayu binti Mohd Yusop
 a)Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan perwatakan watak  utama novel tersebut.[ 7 m ]
b) Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan perbezaan latar  masyarakat yang dikemukakan oleh pengarang. [8 m ]

PASTIKAN PEROLEHAN MARKAH 110/110


BAHASA MELAYU 2 - MODUL EKSKLUSIF BAHASA MELAYU KERTAS 2 BM SPM

MODUL EKSKLUSIF BAHASA MELAYU KERTAS 2 BM SPM  
Soalan 1 : Rumusan [ 30 markah ]
Baca petikan dengan teliti dan kemudian buat suatu rumusan tentang usaha-usaha mengekalkan keharmonian antara kaum dan cabaran memperkukuh perpaduan. Panjangnya rumusan  tidak melebihi 120 patah kata.
    Perpaduan dan keharmonian antara kaum adalah penting dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia. Sejak negara mencapai kemerdekaan, seluruh rakyat Malaysia telah menerimaPerlembagaan Persekutuan yang menjamin hak semua kumpulan etnik dan Rukunegara sebagai panduan dalam pembinaan negara. Keharmonian masyarakat dan kestabilan negara menjadi idaman negara lain, termasuklah negara yang maju.
      Pembinaan negara-bangsa bukanlah suatu proses yang mudah. Pelbagai cabaran yang berliku perlu ditempuhi. Persefahaman, toleransi dan yang paling utama, komitmen serta pengorbanan yang tinggi amatlah penting. Jika kita telusuri sejarah negara sejak beberapa dekad ini, tidak dinafikan kita telah mencapai kejayaan dari segi pembangunan ekonomi, pemodenan dan teknologi maklumat. Oleh sebab itu, janganlah menghancurkan apa-apa yang telah kita capai selama ini melalui semangat muhibbah dan persefahaman antara kaum di negara berbilang bangsa ini. Janganlah kita membiarkan fahaman ekstremis memecahbelahkan negara yang kita cintai ini kerana inilah tanah tempat kita dilahirkan, tempat membina kehidupan, dan tempat kita mencari rezeki.
       Rakyat Malaysia daripada pelbagai kumpulan etnik perlu membantu menjalin dan memperkukuh keharmonian hidup di Malaysia. Hanya keharmonian dan persefahaman antara kaum yang mampu menggalakkan kepercayaan dan perpaduan antara rakyat. Rakyat Malaysia tidak kira bangsa atau agama, seharusnya lebih peka terhadap peranan dan sumbangan mereka kepada perpaduan negara. Pembangunan ekonomi tidak akan bermakna tanpa persefahaman, keharmonian, dan kepercayaan antara rakyat. Rakyat Malaysia harus sedar dan perlu mengelakkan diri daripada mengejar agenda yang bersifat perkauman. Hal ini demikian kerana, benih-benih perbalahan yang wujud akan memudaratkan keharmonian dan perpaduan yang sudah sekian lama terjalin.
       Di samping itu, semangat patriotisme mestilah sentiasa disemai dan dibajai dalam usaha mengekalkan keharmonian dan perpaduan sosial. Penyelesaian kepada kemelut yang menimbulkan rasa tidak puas hati antara kaum sewajarnya menggunakan pendekatan kesederhanaan. Dalam negara bermasyarakat majmuk seperti Malaysia, tindakan atau tutur kata yang bersifat provokasi yang dapat menjejaskan keharmonian kaum dan perpaduan hendaklah dielakkan.
            Kesimpulannya, keharmonian hidup masyarakat antara kaum hendaklah dikekalkan. Setiap masalah perlu ditangani secara penuh berhemah dan teliti ibarat menarik benang di dalam tepung agar tidak menyinggung hati dan perasaan mana- mana pihak yang lain.
(Dipetik  daripada rencana Jangan Langgar Sempadan Perpaduan,” Utusan Malaysia, 01 Januari 2014)
Soalan 2 (a) – Petikan Umum Berdasarkan petikan soalan 1, jawab soalan-soalan menggunakan ayat anda sendiri.
(i) Apakah maksud rangkai kata benih-benih perbalahan yang terdapat dalam petikan di atas? [2 markah]
(ii) Mengapakah penulis menganggap pembinaan negara bangsa sebagai suatu proses yang sukar?  [3 markah]
(iii) Pada pendapat anda , wajarkah jika kita katakan bahawa negara kita telah Berjaya menjadi sebuah negara yang disegani kerana wujudnya perpaduan dalam kalanganrakyat berbilang kaum ? Kemukakan alasan anda [4 markah]
Soalan 2(b) -  Baca petikan cerpen, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya  menggunakan ayat anda sendiri.
Aku cepat-cepat beredar. Suara Doktor Murni melantun ke dinding pejal wad Unit Rawatan Rapi. Solehah yang tenat, yang pundi janinnya pecah di ovari, juga sedang koma. Al-Hafiz masih terlantar, tulang selangkanya patah riuk, diheret kereta sejauh dua meter di tar keras, tidak pernah pun dijenguk Profesor Doktor Juaidi.
Juga si kecil, bayi buangan yang hampir kekeringan darah. Gadis malang yang dibelasah hingga tinggal nyawa-nyawa ikan dan mahasiswa leukemia yang semakin cair sel darah merah di tubuhnya itu, tidak perlukah mereka itu diberi darah?
“Hidup yang ditentukan oleh tangan manusia ini, tidak pernah adil, Solehah.” Titis air mataku gugur di hujung jari Solehah. “Engkau hanya memerlukan tiga pek darah sahaja, tetapi tidak diberikan. Tuan Besar Musa itu, tubuhnya tidak mahu menerima darah tetapi pakar-pakar itu….” Sebak menyendat di dadanya.
“Dapatkan 10 pek darah sekarang!” Arah Profesor Doktor Juaidi apabila cupingnya diusapi suara lembut Doktor Murni, yang menyampaikan berita tentang bank darah yang kontang. “Dapatkan di hospital lain; segera.”
Dipetik daripada cerpen “Gerhana Manusia” oleh Aminah Mokhtar dalam Antologi Sejadah Rindu.
(i) Nyatakan keadaan pesakit yang bernama Solehah.  [ 2 markah ]
(ii) Peranan seorang doktor adalah memastikan pesakit dijaga dengan baik. Andaikan anda seorang doktor, apakah tindakan lain yang akan anda lakukan untuk menceriakan pesakit anda?  [ 3 markah ]
(iii) Kita haruslah bertanggungjawab terhadap pesakit. Berdasarkan petikan cerpen di atas, nyatakan satu peristiwa yang menunjukkan pengajaran tersebut dan satu peristiwa lain daripada keseluruhan cerpen. [ 4 markah ]
Soalan 2(c) : Petikan Prosa Tradisional  Baca petikan prosa tradisional di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
     Maka sembah Temenggung, “Ya tuanku, patik mohonkan ampun dan kurnia; adapun pada malam ini patik sendirinyalah berkawal. Pada segenap pintu dan rumah saudagar dan orang kaya-kaya patik sudah tunggui; maka seorang pun tiada bertemu dengan patik-patik itu. Maka titah duli yang maha mulia patik junjung.”
Maka Laksamana pun berdatang sembah, “Ya tuanku. Adapun penjurit yang datang ini bukan barang-barang penjurit, lebih tahunya daripada patik. Jika ada derma kurnia, patik hendak memohon ke bawah duli yang hendak cuba bermain dengan penjurit itu.”
Maka titah raja, “Adapun Laksamana itu tiadalah dapat jauh daripada kita. Jikalau Laksamana pergi berkawal, siapa teman kita di istana ini? Yang kita harap hanyalah Laksamana.” Maka Laksamana pun berdiam dirinya mendengar titah raja demikian itu.
Hatta beberapa hari maka segala orang kaya-kaya dan saudagar itu pun habis kecurian; syahadan semuanya datang menghadap raja. Maka raja pun tiada terkata-kata lagi.
Maka sembah Laksamana, “Pada firasat patik, pada malam itu datang pula penjurit itu ke istana kita ini.”
Maka titah raja, “Apa bicara kita supaya penjurit itu tiada beroleh masuk ke istana ini?”
(Dipetik daripada prosa “Kepimpinan Melalui Teladan” antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, dbp).
i) Berikan maksud rangkai kata “Maka titah duli yang maha mulia patik junjung.” [2 markah]
ii) Apakah pandangan Laksamana tentang penjurit yang melakukan kecurian tersebut? [3 markah]
iii) Pada pendapat anda, apakah langkah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan masalah kecurian berleluasa ? [3m]
Soalan 2(d) – Sajak Baca sajak dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan  menggunakan ayat anda sendiri.
ERTI HIDUP BERERTI


 Aku selalu didatangi
Malam sepi
Bagai kalung
 Yang melingkari leherku
 Tidak berubah keesokan hari
Siapa yang akan menjengukku
 Keluhan seorang tua sunyi

 Keheningan tasik
Kehijauan rumput
Hanya menjadi bayangan
Di penjuru ruang zaman
Cinta dalam Rahim dilupai
Dari sulung ditendang ke bongsu
 Dari angah ditendang ke sulung balik
 Kucari erti hidup
Menderita mengerang sakit
 Berdiri tanpa ruang

 Aku bagi mereka
Tiada makna
Anakku bakaku
Baik setia mahupun derhaka
Semoga disirami benih keinsafan
Menjadi penawar dalam hati
Embun cinta atasi angin dingin
Jangan terpegun
Ada yang mati
 Ada yang hidup
 Tiada yang kekal kecuali tuhan


 Teo Wei Sing  Antologi Sejadah Rindu Tingkatan 5
(i) Apakah maksud rangkap pertama sajak di atas ? [2 markah]
(ii) Pada pendapat anda, berikan tiga sebab mengapakah terdapat segelintir anak-anak yang jarang - jarang menziarahi ibu bapa mereka? [3 markah]
(iii) Kemukakan dua persoalan yang dapat diperoleh daripada sajak di atas. [4 markah]
Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa[30 markah] Jawab semua soalan
(a) Tulis satu ayat bagi setiap frasa supaya menunjukkan anda faham  maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan,menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) proses (ii) memproses (iii) pemprosesan (iv) tafsir (v) tafsiran  (vi) pentafsiran   [6 markah]
(b) Kenal pasti ayat-ayat perintah di bawah sama ada ayat tersebut ayat perintah suruhan, ayat perintah larangan, ayat perintah silaan atau ayat perintah permintaan.
(i) Makanlah kuih raya ini dahulu.   (ii) Usah bertanya ke mana aku pergi. (iii) Jemputlah hadir ke majlis pertunangan kami.
(iv) Tolong hantarkan makanan itu sebelum tengah hari. (v) Jangan ambil wang haram.
(vi) Awak siapkan karangan itu sekarang.                          [6 markah]
(c) Dalam setiap ayat terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
(i) Azizi mempercepatkan kayuhanya agar cepat sampai ke sekolah kerana takut di denda guru.
(ii) Ahli-ahli persatuan belia diingatkan agar mengenepi perbezaan pendapat demi mewujudkan perpaduan yang menjadi motto belia seMalaysia.
(iii) Para ilmuan sedang berbincang tentang cara-cara untuk meningkat hasil negara dalam bidang komersial. [6 markah]
(d) Dalam setiap ayat , terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.
i) Pengambilan pekerja mengikut jantina di dalam persatuan itu berdasarkan had yang ditetapkan oleh syarikat.
ii) Pelajar diharapkan bahawa bersabar kerana pihak pentadbiran sekolah akan membasmi masalah kerosakan tandas itu dengan segera.
iii) Goreng pisang Kak Kiah selesai dimakan oleh ketiga-tiga orang budak itu.    [6 markah]
(e) Berikan peribahasa yang sama maksud dengan peribahasa di bawah ini.
(i) Bagai menangguk di air keruh  (ii)Bagai gunting dalam lipatan (iii) Bagai pinang dibelah dua  [6 markah]
 Soalan 4 : Novel[15 markah]  Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut:
(i) Pantai Kasih Karya Azmah Nordin  (ii) Bimasakti Menari Karya Sri Rahayu Mohd Yusop
a) Perkembangan cerita sesebuah novel bergantung kepada peranan yang dimainkan oleh watak utama dan watak sampingannya. Jelaskan dua peristiwa yang melibatkan watak utama daripada sebuah novel yang telah anda kaji. [ 7 m]
b)Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu latar masyarakat yang  terdapat dalam setiap novel.(8m)

KERTAS SOALAN TAMAT

BAHASA MELAYU MODUL TERKINI - LATIHAN BERFOKUS SPM BM KERTAS 2

BAHASA MELAYU MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM   BM KERTAS 2 
(MASA 2 JAM 30 MINIT)
Soalan 1 : Rumusan [30 markah]
Baca petikan berikut dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor pelaksanaan dasar MBMMBI dan kekangannya. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
   Kerajaan pada 8 Julai 2009 telah memansuhkan pelaksanaan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) di sekolah-sekolah dan digantikan dengan dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris(MBMMBI). Memartabatkan bahasa Melayu bermaksud meletakkan bahasa Melayu pada tempatyang sepatutnya dan sesuai dengan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia, Perkara 152. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa pengantar utama dalam pendidikan berasaskan Akta Pendidikan 1996.
     Tujuan utama pelaksanaan dasar MBMMBI ini jelas kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Dalam bidang pendidikan, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa ilmu kerana banyak buku ilmiah sama ada buku terbitan asal ataupun buku terjemahan menggunakan bahasa Melayu sebagai medium  untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.
     Semua guru disarankan agar memahami sepenuhnya maksud dan definisi MBMMBI serta dapat memaklumkan hasrat dan matlamat pelaksanaaan dasar ini kepada murid-murid dan masyarakat dengan jelas. Dengan meletakkan bahasa Melayu di tempat yang sepatutnya kebudayaan bangsa Melayu akan terpelihara dan seterusnya dapat dilestarikan.
      Umum mengetahui bahawa, dalam masyarakat pelbagai etnik, perlu wujud satu medium untuk mereka saling berhubung. Dasar MBMMBI ini diaspirasikan agar satu bentuk komunikasi yang berkesan dapat dilakukan dalam kalangan masyarakat. Hal ini akan dapat memupuk sikap saling menghormati antara satu sama lain. Di sekolah, para guru perlu membudayakan penggunaan bahasa Melayu baku agar martabat bahasa itu dapat diletakkan pada kedudukan yang sewajarnya.
     Bagi perkembangan bahasa Inggeris pula, kepentingan bahasa ini sebagai bahasa kedua tidak dapat dinafikan. Bahasa Inggeris penting sebagai alat komunikasi antarabangsa dan menjadi medium untuk wacana ilmu di peringkat tersebut. Dasar MBMMBI yang dilaksanakan ini juga memberikan penekanan kepada bahasa Inggeris kerana bahasa ini membantu perkembangan kemajuan dalam sektor perniagaan dan ekonomi global pada era globalisasi ini.       
       Kesimpulannya, dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris kena pada tempatnya dan tepat pada masanya. Marilah sama-sama kita menjaga dan memartabatkan budaya bangsa kita.
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana MBMMBI, Buletin Pendidikan, Disember 2010)
Soalan 2: Pemahaman [35 markah] Soalan 2(a) – Petikan Umum
Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.
(i) Berikan maksud rangkai kata memartabatkan budaya. [2 markah]
(ii) Nyatakan peranan guru bagi memastikan objektif MBMMBI ini dapat direalisasikan? [3 markah]
(iii) Pada pendapat anda, bagaimanakah penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid dapat ditingkatkan?[4 m]
Soalan 2(b) –  Baca petikan cerpen, jawab soalan-soalan menggunakan ayat anda sendiri.
Kedua-dua belah tanganku menggigil di dalam poket jaket kain. Kedua-dua belah kakiku yang bersarung stoking bulu kambing di dalam kasut kulit, turut terasa dingin.
Aku tidak dapat membayangkan jika aku menjadi wanita tua yang menjual makanan burung di situ. Pakaiannya hanya kain kapas nipis. Tudungnya ditarik menutupi sebahagian mukanya yang merah kesejukan. Kakinya berstoking lusuh. Kasutnya, aku tidak pasti sama ada aku sedang melihat warna stoking kehijauan di hujung kasutnya yang koyak, atau warna kasutnya.
Aku membeli tiga piring makanan burung dan memberinya LT5 walaupun harga satu piring Cuma LT1. Wanita tua itu menyusun sepuluh jari sebelum mengarahkan jarinya ke dada sebagai tanda terima kasih. Aku menaburkan bijirin. Beratus-ratus burung merpati berterbangan turun dari kubu tinggalan kerajaan Uthmaniah. Nasib burung itu jauh lebih baik daripada nasib wanita tua itu, dapat makanan percuma dan gambarnya diabadikan dalam kamera sedangkan wanita tua itu seakan-akan figura hidup yang tidak disedari kewujudannya.
Seorang remaja kurus datang menghampiriku. Di tangannya terdapat sebuah beg plastic hitam yang besar. Matanya melingas ke kanan kiri. Dia bercakap separuh berbisik.
“Black market, black market. Good price.” Aku teringat akan pesanan Encik Yuksel tentang bahaya membeli barang di tepi jalan. Aku menggelengkan kepala tanda tidak berminat. Remaja itu menghampiri Kak Chah dan Shahmeem. “Perfume. Wallet. Jacket. Please!”  (Dipetik  ‘Jaket Kulit Kijang’,  antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, DBP)
(i) Gambarkan keadaan wanita tua seperti yang dinyatakan dalam petikan tersebut. [2 markah]
(ii) Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah warga emas yang hidup gelandangan? [3 markah]
(iii) Huraikan satu persoalan yang terdapat dalam petikan tersebut dan satu persoalan lain daripada keseluruhan cerpen. [4 m]
Soalan 2(c) – Baca petikan prosa tradisional, jawab soalan-soalan  menggunakan ayat anda sendiri.
Hatta, maka pada sekali peristiwa Seri Nara Diraja duduk di balai, dihadap orang banyak. Maka Tun Nina Madi pun lalu, disuruh naik duduk dekat, lalu diribanya oleh Seri Nara Diraja. Maka kata Seri Nara Diraja pada segala orang yang duduk itu, "Tahukah tuan hamba sekalian bahawa ia ini anak hamba?"
Maka sembah segala orang banyak itu, "Sahaya semua tahu juga; oleh tuanku tiada mengaku, sahaya semua takut mengatakan dia anak tuanku."
Maka Seri Nara Diraja pun tersenyum. Maka Tun Nina Madi digelar oleh Sultan Muzaffar Syah Tun Bijaya Maha Menteri. Setelah Paduka Raja dan Seri Nara Diraja dua orang itu menjadi orangbesar, maka anak Melayu pun berbelah, setengah pada Paduka Raja, setengah pada Seri Nara Diraja, kerana kedua-duanya sama orang berasal. Maka Seri Nara Diraja tidak muafakat dengan Paduka Raja, senantiasa beringgit juga; beberapa kali lain Paduka Raja kedapatan dengan PadukaRaja dalam kampung Seri Nara Diraja.
Maka Sultan Muzaffar Syah pun tahu akan perihal itu maka terlalulah dukacita baginda melihat kelakuan Paduka Raja dengan Seri Nara Diraja itu. Maka fikir di dalam hati baginda, "Jikalaudemikian binasalah negeri ini, kerana orang besarnya tidak muafakat sama orang besar." '
Hatta, maka baginda fikir berbicara hendak memuafakatkan Seri Nara Diraja dengan Paduka Raja. Maka baginda pun menyuruh memanggil Seri Nara Diraja; maka dia pun hadirlah. Maka titah Sultan Muzaffar Syah, "Mahukah Seri Nara Diraja beristeri?"
Maka sembahnya, "Jikalau ada kurnia Duli Yang Dipertuan, baiklah, tuanku."  (‘Burung Terbang Dipipiskan Lada’-Sejadah Rindu, DBP)
(i) Berikan maksud senantiasa beringgit? [2 markah]
(ii) Apakah yang terjadi setelah Paduka Raja dan Seri Nara Diraja menjadi orang besar? [3 markah]
(iii) Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan buruk kepada negara sekiranya pemimpin tidak bermuafakat?[3m]
Soalan 2(d) – Gurindam Baca gurindam di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
BEBERAPA PETUA HIDUP  Za’ba

Fikir dan Kata
Kurang fikir, kurang siasat,
Tentu dirimu kelak tersesat.

Fikir dahulu sebelum berkata,
Supaya terelak silang sengketa.

Perkataan tajam jika dilepas,
Ibarat beringin, racun dan upas.

Kalau mulut tajam dan kasar,
Boleh ditimpa bahaya besar.

Silang Sengketa
Siapa menggemari silang sengketa,
Kelaknya pasti berdukacita.

Silang selisih jangan dicari,
Jika tersua janganlah lari.

Ilmu
Jikalau ilmu tiada sempurna,
Tiada berapa ia berguna.

Ilmu kepandaian boleh dikejar,
Asal mahu rajin belajar.

Dunia Pergaulan
Dunia ini taman pergaulan,
Hendaklah pilih sahabat dan taulan.

Manusia dikenal sifat budinya,
Dengan dilihat siapa kawannya.

Burung yang sama corak dan bulu,
Selalu sekumpul ke hilir ke hulu.

Sifat-sifat yang Baik
Jikalau kamu bersifat budiman,
Dipandang sebagai bunga di taman.

Jikalau kamu bersifat dermawan,
Segala orang dapat kautawan.

Jikalau kamu bersifat pemurah,
Segala manusia datang menyerah.

Perbuatan yang Baik
Barang siapa berbuat jasa,
Mulia namanya segenap masa.

Menolong sesama wajib dan perlu,
Tetapi tolonglah dirimu dahulu.

Sifat-sifat yang Jahat
Telunjuk lurus kelengkeng berkait,
Hati sesama menjadi pahit.

Barang siapa berbuat khianat,
Tuhan kelak memberi laknat.
                Kalung Bunga Za’ba, 2008 Dewan Bahasa dan Pustaka
 (i)   Barang siapa berbuat jasa,
       Mulia namanya segenap masa
Apakah maksud rangkap gurindam di atas? [2 markah]
(ii) Pada pendapat anda, mengapakah seseorang itu tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar dalam pergaulan?
Berikan tiga alasan anda.  [3 markah]
(iii) Huraikan dua pengajaran daripada gurindam tersebut.  [4 markah]
Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa [30 markah] Jawab semua soalan.
(a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan  supaya jelas menunjukkan anda faham  maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) mewangi  (ii) menyukat    (iii) menjulang   (iv) menyusut  (v) menyelam (vi) menyisih   [6 markah]
(b) Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.
(i) Beta akan menganugerahi beliau gelaran Datuk kerana sumbangannya yang besar dalam bidang ekonomi.
(ii) Kawat berduri yang berlingkaran itu memagari kawasan di sekeliling rumahnya.
(iii) Pengetua telah melantik Cikgu Shaari sebagai guru disiplin kerana ketegasannya menjalankan tugas. [6 markah]
(c) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
(i) Serunding daging yang dikeluarkan oleh Syarikat Deen itu telah dieksport ke negaranegara Timur Tengah dan mendapat sambutan yang amat mengalakkan.
 (ii) Kempen anti-rokok yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu masih belum dapat menyedari rakyat tentang bahaya yang berpunca daripada rokok.
(iii) Orang ramai disarankan menghadkan pengambilan makanan berlemak agar dapat mengurangkan kandungan kolestrol dalam badan.    [6 markah]
 (d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
(i) Encik Yasir berbangga hati mempamerkan lukisan-lukisannya yang cantik-cantik bersempena dengan pameran lukisan yang diadakan di Kuala Lumpur.
(ii) Kompleks membeli-belah terkemuka itu akan dibuka semula secara resmi pada minggu hadapan setelah kerja-kerja pengubahsuaian selesai dilakukan.
(iii) Rakyat di negara ini diseru agar menguburkan perasaan cintakan tanah air serta menghayati erti kemerdekaan yang sebenar.  [6 markah]
(e) Berikan peribahasa yang sesuai berdasarkan maksud yang berikut.
(i) Nasib yang baik akan menyebabkan seseorang itu selamat atau mendapat rezeki, jika bernasib malang seseorang itu akan menghadapi masalah.
(ii) Jika melakukan sesuatu secara perlahan-lahan, akhirnya bertambah hasilnya.
(iv) Orang yang tidak tahu untuk membaiki sesuatu benda tetapi cuba membaikinya hingga benda itu menjadi rosak. [6 markah]
Soalan 4 : Novel [15 markah] Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut:
(i) Pantai Kasih karya Azmah Nordin    (ii) Bimasakti Menari karya Sri Rahayu Mohd Yusop
(a) Watak sampingan turut memainkan peranan penting dalam sesebuah novel. Berdasarkan sebuah daripada novel di bawah, huraikan watak dan perwatakan watak sampingan yang telah ditetapkan bagi novel tersebut.  [7 markah]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu peristiwa yang dapat dikaitkan dengan kesepakatan melakukan sesuatu pekerjaan.   [8 markah]      KERTAS SOALAN TAMAT


Usaha sehabis upaya, dalam tenang, untuk dapatkan A+ BM SPM 2020

Jangan Tiru