Bahasa Melayu eksklusif untuk calon SPM

Ahad, 20 Ogos 2017

Bahasa Melayu dalam dunia novel SPM - MODUL Soalan untuk novel negeri Kelantan

MODUL SOALAN: NOVEL
SOALAN 4: NOVEL
Jawab soalan-solan di bawah berdasarkan novel-novel berikut :
(i) Pantai Kasih karya Azmah Nordin  (ii) Bimasakti Menari karya Sri Rahayu binti Mohd Yusop
MODUL   : 1
 a) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua peristiwa pada peringkat peleraian. [7 markah]
b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, huraikan persoalan tentang semangat kerjasama yang terdapat dalam setiap novel [8 markah]
MODUL   : 2
a) Pengarang memaparkan kritikal sosial yang mendedahkan kepincangan masyarakat dalam novelnya. Berdasarkan novel yang anda pelajari, jelaskan dua kritikan sosial yang dipaparkan oleh pengarang. [7 markah]
b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, bandingkan satu persoalan  terdapat dalam novel-novel tersebut. [8 m]
MODUL  : 3
a) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua pengajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam novel tersebut.  [7 markah]
b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, jelaskan satu latar tempat yang dapat dikaitkan dengan persoalan pengorbanan yang terdapat dalam setiap novel tersebut.  [8 markah]
MODUL   : 4
(a) Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, jelaskan dua latar masyarakat  yang terdapat dalam novel yang anda kaji [7 m]
(b) Pembaca turut berasa sedih dan mungkin mengeluarkan air mata apabila membaca sebuah novel. Huraikan dua peristiwa yang mengundang rasa  sedih pembaca dalam novel yang anda kaji.  [8 markah]
MODUL  : 5
(a) Terdapat pelbagai persoalan yang dipaparkan dalam sesebuah novel. Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam sebuah novel yang anda kaji. [7 markah]
(a) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, jelaskan satu  contoh peristiwa berdasarkan teknik suspens yang yang terdapat dalam setiap novel.  [8 markah]
MODUL  : 6
a) Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, jelaskan dua latar masyarakat yang terdapat dalam novel yang anda kaji.  [7 m]
(c) Pembaca turut berasa sedih dan mungkin mengeluarkan air mata apabila membaca sebuah novel. Huraikan dua peristiwa yang mengundang rasa sedih pembaca dalam novel yang anda kaji.  [8 markah]
MODUL  : 7
(a) Dalam sesebuah novel, terdapat peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian pembaca.  Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, pilih dua peristiwa yang menarik, nyatakan sebab peristiwa itu berjaya menarik perhatian anda.[7 m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan satu latar masyarakat yang dipaparkan dalam setiap novel tersebut.  [8 markah]
MODUL   : 8
(a) Sebuah novel yang menarik banyak bergantung kepada tema yang diutarakan oleh pengarang. Huraikan tema yang terdapat dalam sebuah novel yang telah anda pelajari  [7 markah]
(b) Huraikan satu persoalan berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari  [8 markah]
MODUL   : 9
(a) Watak utama banyak mempengaruhi jalan cerita sesebuah novel. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan tiga perwatakan watak utama.  [7 markah]
(b) Salah satu nilai yang terdapat dalam sesebuah novel ialah nilai kasih sayang. Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang   [8 markah]
MODUL   : 10
(a) Dalam salah sebuah novel yang anda baca, terdapat beberapa peristiwa yang menarik. Jelaskan dua peristiwa yang menarik berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari.  [7 markah]
(b) Salah satu nilai yang terdapat dalam sesebuah novel ialah nilai kegigihan. Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan dua peristiwa yang menunjukkan nilai kegigihan.  [8 markah]
MODUL : 11
(a) Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, huraikan dua latar tempat  dapat ditemukan dalam novel tersebut.[7m]
(b) Salah satu nilai yang terdapat dalam sesebuah novel ialah nilai keberanian.Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu peristiwa yang  menunjukkan nilai keberanian.  [8 markah]
MODUL : 12
(a) Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, huraikan dua latar masyarakat yang terdapat dalam novel tersebut . [7m]
(b) Salah satu nilai yang terdapat dalam sesebuah novel ialah nilai bekerjasama. Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu peristiwa yang menunjukkan nilai bekerjasama  [8 markah]
MODUL : 13
a) Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, huraikan perwatakan satu watak sampingan yang terdapat dalam novel tersebut.[7 markah]
b) Berdasarkan dua novel yang telah anda pelajari, huraikan tema yang terdapat dalam setiap novel. [8 markah]
MODUL : 14
a) Terdapat pelbagai masalah kehidupan yang ditonjolkan dalam novel yang anda pelajari. Berdasarkan dua masalah kehidupan dalam sebuah novel yang anda kaji, berikan komen anda tentang cara masalah tersebut diselesaaikan. [7 markah]
b) Huraikan satu peristiwa yang menunjukkan wujudnya nilai kasih sayang antara watak berdasarkan novel-novel yang anda kaji. [8 markah]
MODUL  : 15
a) Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, terdapat persoalaan kasih sayang dalam keluarga. Jelaskan dua peristiwa yang dapat dikaitkaan dengan persoalan tersebut.[7 markah]
b) Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan satu peristiwa pada peringkat permulaan novel. [8 markah]
MODUL : 16
a) Huraikan tema novel yang telah anda pelajari.  [7 markah]
b) Dalam setiap novel terdapat pelbagai latar masyarakat yang boleh kita  contohi.  Buktikan pernyataan tersebut dengan mengemukakan tiga contoh yang sesuai  berdasarkan sebuah novel-novel yang anda pelajari.[8 markah]
MODUL  : 17
a) Teknik plot dalam sesebuah novel memainkan peranaan yang penting dalam menghasilkan kaarya yang bermutu.
Jelaskan dua teknik plot yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari. [7 markah]
b) Berdasarkan dua novel yang anda kaji, huraikan persamaan pengajaran yang terdapat dalam setiap novel tersebut.[8 m]
MODUL : 18
a) Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, nyatakan dua peristiwa saspens yang terdapat dalam novel tersebut.[7 markah]
b) Jelaskan persamaan dan perbezaan latar masyarakat dalam dua buah novel yang telah anda kaji. [8 markah]
MODUL  : 19
a) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua kepincangan masyaarakat yang terdapat dalam novel tersebut.
[7 markah]
b) Terdapat pelbagai peristiwa menarik yang dapat memikat hati pembaca dalam sesebuah novel. Berdasarkan novel yang anda kaji, jelaskan tiga peristiwa menarik dalam novel tersebut. Berikan alasan anda. [8 markah]
MODUL  : 20
a) Terdapat pelbagai peristiwa yang menyentuh perasaan dalam sesebuah novel. Huraikan dua peristiwa yang menyentuh perasaan anda yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari. [7 markah]
b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, jelaskan persamaan pengajaran yang terdapat dalam novel-novel tersebut.
[8 markah]
MODUL  : 21
a) Watak sampingan turut memainkan peranan penting dalam sesebuah novel. Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan dua watak sampingan dalam novel tersebut.  [7 markah]
b) Huraikan dua nilai murni yang terdapat dalam dua buah novel yang telah anda kaji. [8 markah]
MODUL  : 22
a) Huraikan dua perwatakan utama yang boleh dicontohi dalam novel yang anda pelajari. [7 markah]
b) Kejujuran merupakan salah satu persoalan yang terdapat dalam novel yang anda pelajari. Buktikan pernyataan tersebut dengan mengemukakan dua bukti yang tepat. [8 markah]
MODUL  : 23
a) Terdapat pelbagai peristiwa menarik yang dipaparkan dalam sesebuah novel. Huraikan dua peristiwa paling menarik dalam sebuah novel yang telah anda pelajari. Mengapakan anda berpendapat sedemikian. [7 markah]
b) Berdasarkan dua novel yang telah anda pelajari, bandingkan latar  masyarakat daalam setiaap novel tersebut. [8 m]
MODUL  : 24
a) Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan dua nilai tanggungjawab yang terdapat dalam novel tersebut.  [7 markah]
b) Huraikan pengajaran yang anda peroleh setelah mengkaji dua buah novel yang anda telah pelajari.[8 markah]
MODUL  : 25
a) Berdasarkan mana-mana novel yang anda pelajari, nyatakan konflik yang berlaku dalam diri watak utama. [7 m]
b) Jelaskan dua nilai setia kawan yang terkaandung dalam dua novel yang telah anda pelajari [8 markah]
Jawapannya Tunggguuuuuuuuuuu!!!!


Tiada ulasan:

Catat Komen

Jangan Tiru